124

വയർലെസ് ചാർജ് കോയിൽ

 • വയർലെസ് ചാർജിംഗ് മൊഡ്യൂൾ

  വയർലെസ് ചാർജിംഗ് മൊഡ്യൂൾ

  ഞങ്ങളുടെ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് മൊഡ്യൂളിൽ വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലും വയർലെസ് റിസീവിംഗ് കോയിലും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ച് കോയിൽ മൊഡ്യൂൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

 • വയർലെസ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ റിസീവർ കോയിൽ

  വയർലെസ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ റിസീവർ കോയിൽ

  Aലിറ്റ്‌സ് വയറും മധ്യഭാഗത്ത് ഫെറൈറ്റ് കോട്ടയും ഉള്ള ഈ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കോയിലിന്റെ പ്രയോജനം, ഈ പരിഹാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ രണ്ട് നിലവാരത്തിലുള്ള ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ്.

  ഈ വയർലെസ് റിസീവർ കോയിൽ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്,കൈയിൽ പിടിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ

  ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്ഉൽപ്പന്നങ്ങൾവ്യത്യസ്ത അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നൽകാം.

 • വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കോയിൽ

  വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കോയിൽ

  സർക്യൂട്ടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിൻ‌ഡിംഗ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

  വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കോയിൽ വിൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഉപകരണ സർക്യൂട്ടിന്റെ ആവശ്യകതകൾ, കോയിൽ ഇൻഡക്‌ടൻസിന്റെ വലുപ്പം, കോയിലിന്റെ വലുപ്പം എന്നിവ അനുസരിച്ച് വൈൻഡിംഗ് രീതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, തുടർന്ന് ഒരു നല്ല പൂപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുക.വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കോയിലുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ആദ്യം ആന്തരിക വ്യാസത്തിന്റെ വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കുക.ഇൻഡക്‌ടൻസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കോയിലിന്റെ പാളികളുടെ എണ്ണം, ഉയരം, പുറം വ്യാസം എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുക.